GIỚI THIỆU

 

"HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG YÊU THÍCH"

là chương trình bình chọn được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có uy tín về sản phẩm và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập. Đồng thời, thông qua Chương trình bình chọn là cơ hội để các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, khẳng định thương hiệu Việt, phát triển thị trường, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Để hưởng ứng Chương trình, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội rất mong các doanh nghiệp có sản phẩm đủ điều kiện, đáp ứng tiêu chí bình chọn nghiên cứu thông tin và đăng ký tham gia tại website: www.binhchonhangviet.com.vn.

 

Hướng dẫn - Hỏi đáp
Đối với file video TVC giới thiệu sản phẩm, Doanh nghiệp có cần phải gửi Giấy phép quảng cáo được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền hay không? Doanh nghiệp cần có giấy phép quảng cáo và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền.