GIỚI THIỆU

 

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” của thành phố Hà Nội là hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Năm 2019, Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” được Ban Chỉ đạo giao Sở Công thương chủ trì cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhằm tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp quảng bá, tuyên truyền, lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, phong phú, có chất lượng cao đến với người tiêu dùng cả nước, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Theo quy chế, đối tượng bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2019 là các sản phẩm, dịch vụ được công nhận là “Hàng Việt Nam” của các doanh nghiệp, hợp tác xã… có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của Nhà nước Việt Nam, bao gồm cả sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có xuất xứ Việt Nam; đáp ứng các tiêu chí của Ban tổ chức chương trình được tham gia bình chọn. Quy chế chấm điểm năm 2019 được tăng thêm 01 tiêu chí về “Mẫu mã, Bao bì”, nâng tổng số tiêu chí đánh giá sản phẩm bình chọn của các doanh nghiệp lên 14 tiêu chí; Quy định đăng ký tham gia các sản phẩm của doanh nghiệp được quy định giới hạn so với năm 2018, mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký tối đa 03 sản phẩm bình chọn với Ban tổ chức. Các ngành, sản phẩm tham gia bình chọn bao gồm các lĩnh vực: ngành hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, xây dựng, trang trí nội thất, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; Giáo dục – Đào tạo,thủ công mỹ nghệ, hàng nông sản thực phẩm và các ngành, dịch vụ được bình chọn bao gồm: ngân hàng, du lịch, truyền thông, vận chuyển…

Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tham gia bình chọn được Ban tổ chức quảng bá sản phẩm, tổ chức bình chọn tại các nơi có đông đảo người tiêu dùng tham gia (tại Hội chợ Hàng Việt, các hội chợ, triển lãm khác, các tuyến phố đi bộ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website bình chọn chính thức của Chương trình www.binhchonhangviet.com.vn)...; Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được bình chọn sẽ được tặng “Biểu trưng” của Chương trình, được tôn vinh tại Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2019 truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được công bố danh sách “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng và được biên tập thành các tài liệu để giới thiệu với các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp được sử dụng Danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2019 để truyền thông, quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ được bình chọn...

Để hưởng ứng Chương trình, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội rất mong các doanh nghiệp có sản phẩm đủ điều kiện, đáp ứng tiêu chí bình chọn nghiên cứu thông tin và đăng ký tham gia.