Khởi động Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2021
THÔNG TIN ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội
Ban chỉ đạo Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " thành phố Hà Nội

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

Sở Công Thương Hà Nội
Địa chỉ: 331 Đ. Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24)22.155527

* Phần bắt buộc
BẢN ĐỒ GOOGLE
Hotline Email