Thông tin liên hệ
THÔNG TIN ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội
Ban chỉ đạo Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " thành phố Hà Nội

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

Sở Công Thương Hà Nội
Địa chỉ: 331 Đ. Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24)22.155527

* Phần bắt buộc
BẢN ĐỒ GOOGLE
Hotline Email