Khởi động Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2021
Kết quả bình chọn năm 2020
Kết quả bình chọn năm 2020
27/08/2021 - 925 lượt xem
Chương trình Bình chọn " Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" của thành phố Hà Nội là hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Xem chi tiết
Kết quả bình chọn năm 2019
Kết quả bình chọn năm 2019
27/08/2021 - 439 lượt xem
Chương trình Bình chọn " Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" của thành phố Hà Nội là hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Xem chi tiết
Hotline Email