Điều khoản dịch vụ
Cập nhật: 28/08/2021
Lượt xem: 722
Điều khoản dịch vụ
 
Trang thông tin điện tử  Binhchonhangviet.com.vn do Công ty Cổ phần những Trang Vàng Việt Nam (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên trang thông tin điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Binhchonhangviet.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Trang thông tin điện tử Binhchonhangviet.com.vn và các bên liên quan cung cấp.

I: Nguyên tắc chung

Trang thông tin điện tử  Binhchonhangviet.com.vn do Công ty Cổ phần những Trang Vàng Việt Nam (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên trang thông tin điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Binhchonhangviet.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Trang thông tin điện tử Binhchonhangviet.com.vn và các bên liên quan cung cấp.
 
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng thông tin được thực hiện trên Trang thông tin Thương mại điện tử Binhchonhangviet.com.vn.
 
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Trang thông tin thương mại điện tử Binhchonhangviet.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
 
Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Binhchonhangviet.com.vn phải minh bạch và chính xác.
 
Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Trang thông tin thương mại điện tử Binhchonhangviet.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Trang thông tin thương mại điện tử Binhchonhangviet.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn.

II. Quy định chung

Tên Miền Trang thông tin Thương mại Điện tử: https://www.binhchonhangviet.com.vn
 
Niên giám danh bạ điện tử binhchonhangviet.com.vn do Công ty Cổ phần những Trang Vàng Việt Nam phát triển với tên miền là: binhchonhangviet.com.vn (sau đây gọi tắt là: “Niên giám danh bạn điện tử binhchonhangviet.com.vn”).
 
Định nghĩa chung:
 
Doanh nghiệp: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Binhchonhangviet.com.vn bao gồm: đăng thông tin doanh nghiệp trực tuyến, đăng tin quảng cáo theo yêu cầu.
 
Người mua (khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về công ty cũng ứng sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên Binhchonhangviet.com.vn của doanh nghiệp.
 
Thành viên: là bao gồm cả doanh nghiệp lẫn người mua.
 
Thành viên tham gia giao dịch trên Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
 
Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Binhchonhangviet.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Trang thông tin.
 
Khi bạn đăng ký là thành viên của Binhchonhangviet.com.vn, thành viên hiểu rằng:
 
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản của mình để sử dụng.
 
+ Thành viên có thể đăng và gửi thông tin đến ban quản lý website binhchonhangviet.com.vn.
 
Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn.

III. Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho người mua hàng
 
Khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin trên Binhchonhangviet.com.vn, người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:
 
Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các công ty/doanh nghiệp mà người mua đang quan tâm;
 
Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua dựa trên thông tin công ty, website, số điện thoại, email ….được cung cấp trên binhchonhangviet.com.vn.
 
Dựa trên thông tin tham khảo được từ doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ người mua liên hệ với doanh nghiệp qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi về thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp doanh nghiệp hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;
 
Sau khi đã trao đổi được với doanh nghiệp, người mua có thể quyết định đặt hàng;
 
Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tuy vào thỏa thuận của người mua và doanh nghiệp)
 
Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ.
 
Người mua thắc mắc, khiếu nại doanh nghiệp (nếu có)
 
Quy trình dành cho doanh nghiệp hàng
 
Đăng dữ liệu doanh nghiệp (địa chỉ, công ty, số điện thoại, ngành nghề)
 
Đăng ký dữ liệu miễn phí (địa chỉ, công ty, số điện thoại, ngành nghề)
 
Đăng ký thông tin quảng cáo doanh nghiệp
 
Đăng ký quảng cáo logo, banner trên website binhchonhangviet.com.vn
 
Quy trình đăng dữ liệu doanh nghiệp:
 
Người thực hiện: Nhân viên chuyên trách về dữ liệu.
 
Bước 1: Thu thập dữ liệu từ VNPT bao gồm lắp đặt mới ĐT, di dời, đăng/không đăng, gỡ bỏ…), Thu thập từ báo chí và các nguồn công khai của sở ban ngành, mạng internet….
Bước 2: Gọi điện thoại xác thực và bổ sung thông tin doanh nghiệp và ngành nghề và cập nhật các thông tin liên quan tùy theo doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp.
Bước 3: Kiểm tra thông tin có phù hợp với luật pháp Việt nam.
Bước 4: Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
 
Quy trình đăng ký dữ liệu miễn phí:
 
Người thực hiện: Khách hàng doanh nghiệp tự đăng ký trực tiếp trên website (theo biểu mẫu đăng ký có sẵn).
 
Bước 1: Khách hàng truy cập website binhchonhangviet.com.vn chọn “Đăng ký thông tin miễn phí”
Bước 2:  Khách hàng điền thông tin theo form mẫu:
Bước 3: Nhân viên dữ liệu chuyên trách sẽ đối chiếu và kiểm tra đồng thời gọi điện thoại đến doanh nghiệp để xác thực và kết hợp với bổ sung những thông tin còn thiếu.
Bước 4: Cập nhật dữ liệu và đăng tải lên website
 
Quy trình đăng ký thông tin quảng cáo doanh nghiệp
 
Bước 1: Nhân viên kinh doanh trực tiếp lấy thông tin hình ảnh từ khách hàng đăng ký thông tin doanh nghiệp quảng cáo (hoặc qua email).
Bước 2: Bộ phận Biên tập sẽ biên tập lại thông tin, kiểm tra thông tin quảng cáo, hình ảnh phù hợp với luật pháp và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Bước 3: Tiến hành đăng tải thông tin doanh nghiệp lên trang thông tin doanh nghiệp trên website binhchonhangviet.com.vn.
 
Quy trình đăng ký quảng cáo logo, Banner lên website binhchonhangviet.com.vn
 
Bước 1: Nhận logo hay Banner quảng cáo từ khách hàng.
Bước 2: Bộ phận biên tập kiểm tra chất lượng cũng như thông tin quảng cáo, đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật Việt Nam.
Bước 3: Tiến hành đăng logo hay Banner quảng cáo lên website.
 
Chính sách giao nhận vận chuyển
 
Binhchonhangviet.com.vn chỉ đăng các thông tin quảng bá cho các doanh nghiệp lên website. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ. Khách hàng và doanh nghiệp tự liên hệ thỏa thuận về việc giao nhận/cung ứng sản phẩm/dịch vụ.
 
Chính sách bảo trì, bảo hành
 
Binhchonhangviet.com.vn chỉ đăng các thông tin quảng bá cho các doanh nghiệp lên website. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ. Khách hàng và doanh nghiệp tự liên hệ thỏa thuận về chính sách bảo hành với sản phẩm dịch vụ.
 
Binhchonhangviet.com.vn khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa/dịch vụ khi tìm kiếm thông tin các công ty/website từ website binhchonhangviet.com.vn. Binhchonhangviet.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Binhchonhangviet.com.vn chỉ hỗ trợ trong khả năng để doanh nghiệp là đối tác trên binhchonhangviet.com.vn thực hiện chính sách bảo hành như trong cam kết đã nên khi đăng tải thông tin sản phẩm dịch vụ
 
Chính sách đổi trả hàng
 
Binhchonhangviet.com.vn không trực tiếp bán sản phẩm, dịch vụ nên việc đổi trả sản phẩm, dịch vụ sẽ được thược hiện theo chính sách của từng người bán. Binhchonhangviet.com.vn khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra các chính sách đổi trả đối với hàng hóa/dịch vụ khi tìm kiếm thông tin các công ty/website từ website binhchonhangviet.com.vn. Binhchonhangviet.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào
 
Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh
 
Ban quản trị Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn sẵn sàng hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc tin đăng/quảng cáo của doanh nghiệp không chuẩn xác, sai sự thật…. bằng việc hỗ trợ xóa tin và thông tin tới doanh nghiệp
 
Khi phát sinh tranh chấp, Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn  đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng sản phẩm dịch vụ của Trang thông tin.
 
Khách hàng có thể gửi thông tin khiếu nại trực tiếp đến Ban quản trị Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn qua email: contact.vnyp@gmail.com, Ban quản trị Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn sẽ email phải hồi lại ý kiến phản ánh của khách hàng. Thời hạn giải quyết khiếu nại là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại trực tiếp của khách hàng:
 
Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại về các thông tin doanh nghiệp đăng tải không đúng trên website qua email: vnyp@gmail.com, cùng với văn bản đề nghị thay đổi thông tin với dấu chứng thực của doanh nghiệp.
Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của vn sẽ tiếp nhận phản hồi và có điều chỉnh bổ sung sau khi xem xét và xác nhận thông tin phản ánh.
Bước 3: Trong trường hợp phản ánh, khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của binhchonhangviet.com.vn, thì chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.
 
Khách hàng gửi phản ánh tại địa chỉ :
 
Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam
 
Địa chỉ: 809 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 
Điện thoại: 0243.6645858
 
Tổng Đài: (024) 1081
 
Email: contact.vnyp@gmail.com
 
Quy định khiếu nại, cảnh báo, tranh chấp
 
Tất cả các phản ánh phải đảm bảo các điều kiện:
 • Đối tượng bị phản ánh là thành viên binhchonhangviet.com.vn
 • Sự việc phải liên quan đến thông tin doanh nghiệp trên binhchonhangviet.com.vn
 • Phải có bằng chứng cụ thể
 • Không có ngôn từ xúc phạm, chửi tục, hăm dọa
 • Khi phản ánh phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có:
 • Link dẫn chứng liên quan
 • Văn bản đề nghị thay đổi có chứng thực của doanh nghiệp (đối với trường hợp cá nhân)
 • Binhchonhangviet.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, đề nghị các thành viên trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến công ty, sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến thông tin doanh nghiệp trên binhchonhangviet.com.vn, các bên sẽ cùng thương lượng giải quyết. Các bên có trách nhiệm cung cấp các thông tin để làm rõ vấn đề. Binhchonhangviet.com.vn đóng vai trò trung gian xác thực các thông tin mà các bên cung cấp. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì mỗi bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên

IV. Quy trình thanh toán

Đối với khách hàng là doanh nghiệp đăng ký dịch vụ quảng cáo trên website binhchonhangviet.com.vn: Khách hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ và thực hiện thanh toán theo thỏa thuận như hợp đồng, hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 
Đối với khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm dịch vụ trên website binhchonhangviet.com.vn: Khi có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, khách hàng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp/người bán trên binhchonhangviet.com.vn và hai bên tự thỏa thuận về phương thức thanh toán.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung thông tin trên Binhchonhangviet.com.vn. Để đảm bảo các an toàn thông tin, hạn chế rủi ro phát sinh, yêu cầu:
 
Doanh nghiệp/cá nhân phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trên mỗi tin đăng. Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Binhchonhangviet.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc email.
Không nên trả tiền trước cho doanh nghiệp mà ngưởi mua chưa giao dịch lần nào.
Doanh nghiệp tham khảo thông tin về doanh nghiệp bằng cách liên hệ trước với doanh nghiệp.
Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, đơn vị, tên đăng nhập, mật khẩu. Đây là các thông tin mà Binhchonhangviet.com.vn cần doanh nghiệp (thành viên) cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ quảng cáo và để Binhchonhangviet.com.vn liên hệ xác nhận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
 
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 
Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trang thông tin vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Binhchonhangviet.com.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trang thông tin vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của thành viên.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 
Dữ liệu của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Binhchonhangviet.com.vn.
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 
Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam
 
Địa chỉ: 809 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 
Điện thoại: 0243.6645858
 
Tổng Đài: (024) 1081
 
Email: contact.vnyp@gmail.com
 
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 
Thành viên có thể yêu cầu Binhchonhangviet.com.vn chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Trang thông tin thương mại điện tử Binhchonhangviet.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Binhchonhangviet.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email : vnyp@gmail.com
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 
Thông tin cá nhân của thành viên trên Binhchonhangviet.com.vn được Binhchonhangviet.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Binhchonhangviet.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Binhchonhangviet.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Binhchonhangviet.com.vn.
 
Ban quản lý Binhchonhangviet.com.vn yêu cầu các doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ phải cung cấp, đầy đủ thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Ban quản lý Binhchonhangviet.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ban quản lý Sàn yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Ban quản lý Binhchonhangviet.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 
Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của doanh nghiệp để có điều chỉnh và xử lý phù hợp. Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn luôn đảm bảo xem xét và giải quyết những phản ánh có liên quan tới thông tin đăng tải trên trang thông tin binhchonhangviet.com.vn và chịu trách nhiệm trong trường hợp những thông tin cung cấp trên website binhchonhangviet.com.vn gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1.   Quy định thành viên:
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
Thành viên không sử dụng dịch vụ của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 
Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn trong bản Quy chế này.
 
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Trang thông tin MTĐT Binhchonhangviet.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn.
 
2. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Binhchonhangviet.com.vn.
2.1 Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:
– Rượu các loại;
 
– Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 
– Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
 
– Các chất ma túy;
 
– Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
 
– Đèn trời;
 
– Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương  tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
 
– Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 
– Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
 
– Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
 
– Hóa chất độc; Tiền chất;
 
– Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 
– Thực vật, động vật hoang dã;
 
– Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng  chất độc hại vượt  quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 
– Các loại thuốc chữa bệnh cho người,  các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được  sử dụng tại Việt Nam;
 
– Các loại trang thiết bị y tế chưa được  phép sử dụng tại Việt Nam
 
– Các loại  mỹ phẩm  y tế  chưa  được  công bố  với  cơ  quan có thẩm quyền;
 
– Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
 
–     Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng…)
 
2.2.  Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:
 
Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
 
Đối với các mặt hàng giới tính như  bao cao su có thể  bán như  nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được  bán.
 
Đối với  các mặt  hàng phần  mềm  như  account, software,… có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được  bán mặt hàng này.
 
3. Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên vn
 
Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 
Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 
Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 
Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 
Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 
Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 
Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 
Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Trang thông tin đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:
 
Quy định này nhằm thống nhất việc quản lý và cập nhật thông tin trên webiste binhchonhangviet.com.vn, đảm bảo thông tin trên website phù hợp với nội dung hoạt động của công ty.
 
Đối với các nội dung do doanh nghiệp tự đăng, nhân viên dữ liệu chuyên trách sẽ đối chiếu và kiểm tra đồng thời gọi điện thoại đến doanh nghiệp để xác thực và kết hợp với bổ sung những thông tin còn thiếu. Những thông tin doanh nghiệp đầy đủ và hợp lệ sẽ được cập nhật và đăng lên website. Những thông tin không phù hợp sẽ bị xóa khỏi hệ thống.
 
Đối với trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho binhchonhangviet.com.vn để đăng quảng cáo, Nhân viên kinh doanh sau khi nhận thông tin sẽ thực hiện biên tập lại thông tin, kiểm tra thông tin quảng cáo, hình ảnh phù hợp với luật pháp và thuần phong mỹ tục của Việt Nam và tiến hành đăng tải.
 
Thông tin đưa lên website binhchonhangviet.com.vn là thông tin chính thức, công khai được ban biên tập website kiểm duyệt.
 
Binhchonhangviet.com.vn  sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. Binhchonhangviet.com.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này theo điều khoản quy định chung hoặc thỏa thuận đã có với khách hàng.
 
Khi thực hiện việc đăng ký thông tin trên website binhchonhangviet.com.vn, doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo hướng dẫn và các chính sách binhchonhangviet.com.vn đã đề ra.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Binhchonhangviet.com.vn, Binhchonhangviet.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 
Ban quản lý Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Trang thông tin qua địa chỉ email: contact.vnyp@gmail.com,  chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn.
 
Tuy nhiên, Ban quản lý Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Binhchonhangviet.com.vn, Binhchonhangviet.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 
Ban quản lý Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Trang thông tin qua địa chỉ email: contact.vnyp@gmail.com,  chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn.
 
Tuy nhiên, Ban quản lý Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

X. Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi

1. Quyền của Ban quản lý Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn
 
Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn nêu ra.
 
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 
Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn.
 
Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn liên tục trong ba (06) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn.
 
Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 
Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 
Trang thông tin Binhchonhangviet.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Trang thông tin Bi
 
2. chính sách quyền riêng tư
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang thông tin binhchonhangviet.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, đơn vị, tên đăng nhập, mật khẩu. Đây là các thông tin mà Binhchonhangviet.com.vn cần doanh nghiệp (thành viên) cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ bình chọn và để Binhchonhangviet.com.vn liên hệ xác nhận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi các bên tham gia.
 
1. Mục đích và phạm vi thu thập
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang thông tin binhchonhangviet.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, đơn vị, tên đăng nhập, mật khẩu. Đây là các thông tin mà Binhchonhangviet.com.vn cần doanh nghiệp (thành viên) cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ bình chọn và để Binhchonhangviet.com.vn liên hệ xác nhận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi các bên tham gia.
 
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trang thông tin binhchonhangviet.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 
Trang thông tin binhchonhangviet.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 
Cung cấp các tính năng đến Thành viên;
 
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và trang thông tin binhchonhangviet.com.vn;
 
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 
Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Binhchonhangviet.com.vn.
 
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trang thông tin binhchonhangviet.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin  của thành viên.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 
Dữ liệu của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Binhchonhangviet.com.vn.
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 
Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam
 
Địa chỉ: 809 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 
Điện thoại: 0243.6645858
 
Tổng Đài: (024) 1081
 
Email: contact.vnyp@gmail.com
 
Website: https://yp.vn
 
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 
Thành viên có thể yêu cầu Binhchonhangviet.com.vn chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi.
 
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Binhchonhangviet.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Binhchonhangviet.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 
Thông tin cá nhân của thành viên trên Binhchonhangviet.com.vn được Binhchonhangviet.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Binhchonhangviet.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Binhchonhangviet.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Binhchonhangviet.com.vn.
 
Ban quản lý Binhchonhangviet.com.vn yêu cầu các doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ phải cung cấp, đầy đủ thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Ban quản lý Binhchonhangviet.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác
Tin liên quan
Chính sách quyền riêng tư Chính sách quyền riêng tư
Trang thông tin điện tử Binhchonhangviet.com.vn do Công ty Cổ phần những Trang Vàng Việt Nam (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên tr...
Hotline Email